Vastuuvapauslauseke

Tämä sivusto on luotu tarjoamaan mahdollisimman laadukasta informaatiota luonnonlähteiden ominaisuuksista ja sijainneista ympäri Suomea.

Sivuston ylläpito ei kykene varmistumaan 100 %:sti sivustolle ilmoitettujen tietojen paikkansapitävyydestä, koska eri lähteiden veden laatuun voi tulla hyvinkin nopeita muutoksia ulkoisten vaikuttimien johdosta.

Sivuston ylläpito pyrkii parhaalla mahdollisella tavalla arvioimaan ja päivittämään sivustolle ainoastaan yleiseen käyttöön tarkoitettuja lähteitä, joiden käytöstä ei aiheudu suoraa tai välillistä haittaa kenellekään. Jos sivustolle on ilmoitettu tietoa lähteestä, joka on yksityisomistuksessa, jonka käyttö häiritsee lähialueen asukkaita tmv, niin ilmoitathan asiasta ylläpidolle: info@loydalahde.com.

Ylläpito ei luonnollisesti kykene vierailemaan kaikilla sivustolle ilmoitetuilla lähteillä, jonka johdosta yhteisöllinen toiminta on kaikkien osapuolten edun kannalta tärkeässä roolissa. Arvostamme kovasti sivuston käyttäjiltä aktiivista ja vuorovaikutteista toimintaa.

Jokainen sivuston informaatiota hyödyntävä henkilö on itse vastuussa siitä miten tämän sivuston tietoa hyödyntää.