Missio

Joka sekunti eri puolella Suomea pulppuaa pintaan loputtomasti maailman puhtainta ja laadukkainta juomavettä. Suhteessa ympärillämme olevan ilmaisen lähdeveden määrään, emme hyödynnä tätä mahdollisuutta käytännössä lainkaan. Yhteiskunnassa, jossa kaikki mahdollisuudet ja välineet ovat suoraan nenämme alla, unohdamme usein perustavanlaatuisten elementtien arvon.

Mahdollisuus hyödyntää luonnossa virtaavaa, kylmää ja pehmeän nesteyttävää lähdevettä, on mahdollisuus, jota vain pieni osa maailman ihmisistä kykenee hyödyntämään.

Verrattuna markettien myymään, yleensä UV-käsiteltyyn, ftalaatteja pehmeästä muovipullosta liuottaneeseen, loistelamppujen alla useita viikkoja grillaantuneeseen ”lähdeveteen” (jotka ovat usein itse asiassa kaivovettä) – raikkaan lähdeveden juominen on täysin eri tarina.

Käytännössä kaikkiin Suomen maastokarttoihin on merkitty paljon lähteitä. Näiden lähteiden hyödyntämisen haasteena on kuitenkin lähteiden kunnon sattumanvaraisuus, veden laadun kontrolloinnin puute ja lähteiden heikko käyttömukavuus. Löydälähde.fi -sivuston tavoitteena on nitoa yhteen eri lähteiden ympärille rakentunutta historiaa, käyttökokemuksia, tuoreimmat veden laatuun liittyvät analyysit ja mahdollisimman selkeät ohjeet lähteiden helppoon löytämiseen – missäpäin Suomea tahansa.

Löydälähde.fi -sivuston 10 keskeisintä tavoitetta

1) Inspiroida yksityishenkilöitä ja yrityksiä hyödyntämään arvokkaita luonnonlähteitämme aiempaa enemmän – ihmisten ja eläinten juomavetenä sekä elintarviketeollisuuden raaka-aineena.

2) Vahvistaa luonnonlähteiden roolia arvokkaina luonnonsuojelukohteina ja lisätä suomalaisten tietoisuutta näiden kohteiden olemassaolosta.

3) Lisätä suomalaisten tietoisuutta luonnonlähteiden käyttöhyödyistä ja ominaisuuksista sekä edesauttaa suomalaisia viettämään enemmän aikaa luonnossa.

4) Kouluttaa lapsia ja nuoria juomaveden alkuperästä sekä lisätä arvostusta puhdasta vettä kohtaan.

5) Inspiroida tuotantoryhmä toteuttamaan vesiaiheinen dokumenttielokuva tai yksittäisiä TV-jaksoja lähdeveden tiimoilta.

6) Edesauttaa tieteellistä tutkimusta laadukkaan veden juomisen terveysvaikutuksista sekä lisätä aktiivisesti käytössä olevien luonnonlähteiden veden mikrobiologisen laadun säännöllistä analystointia.

7) Kartoittaa ja dokumentoida laadukkaasti yli 50 käytännöllisesti hyödynnettävissä olevaa luonnonlähdettä vuoteen 2020 mennessä.

8) Mahdollistaa luonnonlähteiden selkeä ja vaivaton löytäminen, eri mobiililaitteille suunnatun, responsiivisen verkkosivuston ja erillisen sovelluksen kautta.

9) Tarjota Suomen laadukkain ja kattavin yksityishenkilöille suunnattu valikoima lähdeveden analysointia, kuljettamista ja säilömistä helpottavia välineitä sekä veteen liittyvää opiskelumateriaalia.

10) Luoda tila lähdeveden hakemisen ympärillä toteutuvalle sosiaaliselle kanssakäymiselle ja hyödyntää sosiaalisen median vipuvarsia vedenhakureissujen organisointiin.